Hea koolitushuviline

Teadmistepõhises ühiskonnas on haridus, elukestev täiendõpe ning pidev eneseareng tööturul konkurentsivõimelisena püsimiseks võtmetähtsusega.
Suudame kiiresti muutuvas ühiskonnas olla edukad vaid juhul, kui teadvustame vajadust end pidevalt täiendada.

Ettevõtlikkus, loovus ning avatud hoiak uuenduste suhtes aitab meil igas valdkonnas kergemini läbi lüüa.

Olles ise seda teed pikalt käinud, otsustasime oma teadmised, oskused ja kogemused tuua üheskoos Sinuni.
Nii sai hoo sisse 2014 aastal Tiina ja Tiia loodud Taibuveski veskiratas.

Oleme seadnud omale eesmärgiks olla kvaliteetseid konverentse, seminare, hubaseid õpitubasid ja individuaalkoolitusi korraldav koolitusfirma.

Jälgime, et meie rühmakoolitused toimuksid ühiskonnas aktuaalsetel ning kaasahaaravatel teemadel ja et individuaaltunnid lähtuksid just Sinu vajadustest.

Ehkki oleme ise suures osas need möldrid, kes veskis jahvatavad, seisame hea ka selle eest, et meie valitud koolituspartnerid ja külalislektorid oleksid pädevaimad ning suudaksid oma teadmisi parimal moel auditooriumile edasi anda. Teame, et suurepärane koolituskeskkond on oluline osa tulemusrikkast koolitusest, ja et täienduskoolitus peab olema vaheldusrikas, kaasahaarav ning rajatud kogetule.

Oleme avatud uutele ideedele ja peame oluliseks oma koolitusettevõtte pidevat arengut ning kasvu läbi mille tagame oma kuulajaskonnale väärtusliku teadmistepagasi.

Ootame Sind koolitusele!

Taibuveski möldrid

Tiina ja Tiia